Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
8146 4911
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6126 48d4 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viawishyouwerehere wishyouwerehere
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
I think about life and I think about death and neither one particularly appeals to me
— Morrissey (via thomeyorker)
5939 9c07
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaredsunrise redsunrise
1994 3932

prototypical-n0nconformist:

Blue Velvet (1986)
dir. David Lynch

Reposted fromamatore amatore viazamknioczy zamknioczy
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viaolakocie olakocie
4997 78a1
Reposted fromrisky risky viatosiaa tosiaa
2965 a8ab 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaolakocie olakocie
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaolakocie olakocie
2984 0525
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viazzu zzu
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
6840 dad4
Reposted fromfatique fatique viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromvolldost volldost viaucieknijmi ucieknijmi
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaucieknijmi ucieknijmi
Pamiętaj Tobie nie musi zależeć. To im ma zależeć, to oni mają walczyć o to co było. Jeśli im nie zależy, tobie tym bardziej nie powinno.
Zrozumiesz wtedy że oni nie są Ciebie warci, nie są warci Twoich łez.
5864 a5fb 500

so642:

Some kind of order and shadows

wiesz...
dziękowałam dziś Bogu
za to,
że Cię spotkałam.
a potem zaczęłam prosić.
prosić o to,
by już nigdy nie
było mi dane Cię ujrzeć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl